All : Tags # kebaikan # kisah kehidupan # moral

0
points
(642 words) posted by nusantara 1 year 1 day ago
Tags: Cerita | Cerita Pendek | kehidupan | # kebaikan # kisah kehidupan # moral
25
points
(2243 words) posted by ayachaan 5 years 22 weeks ago
62.5
Tags: Cerita | Cerita Pendek | kehidupan | # kebaikan # kisah kehidupan # moral
45
points
(95 words) posted by Steve Elu 5 years 47 weeks ago
64.2857
Tags: Puisi | sastra | # kebaikan # kisah kehidupan # moral
57
points
(75 words) posted by Yun Khoiriyah 6 years 32 weeks ago
71.25
Tags: Puisi | cinta | # kebaikan # kisah kehidupan # moral
11
points
(382 words) posted by Handawi 6 years 33 weeks ago
36.6667
Tags: Cerita | Cerita Pendek | teenlit | # kebaikan # kisah kehidupan # moral
41
points
(67 words) posted by KieROCKERS 7 years 7 weeks ago
68.3333
Tags: Puisi | kehidupan | # kebaikan # kisah kehidupan # moral